Produkti

Digisar aplikacijska konzola (DAC) s pestro izbiro aplikacijskih modulov

 • računovodstvo po slovenskih računovodskih standardih
 • obračun dohodkov iz delovnega razmerja  in kapitalskih dohodkov
 • osnovna sredstva
 • proizvodnja s sledenjem ali brez
 • materialno poslovanje (prevzem, izdaja, premiki in skladiščenje blaga)
 • komercialno poslovanje (nabava in prodaja)
 • obračun DDV
 • NCTS za pooblaščene prejemnike v carinskem poslovanju
 • Intrastat
 • upravljanje podatkovnih baz mikroorganizmov (optimirano za ekstremofilne mikroorganizme)
 • integracija digitalizirane dokumentacije v informacijski sistem podjetja