Storitve

Razpolagamo s pestro paleto specializiranih in inerdisciplinarnih znanj in veščin, ki jih bomo uporabili za realiziranje vaših ciljev in implementacijo rešitev za vaše potrebe.

Za podjetja:

 • Podpora poslovnim procesom z uporabo naših lastnih rešitev (Digisar aplikacijska  konzola – DAC)
 • Podpora poslovnim procesom z rešitvami drugih dobaviteljev
 • Izvajanje storitev sistemske analitike
 • Razvoj namenskih aplikacij
 • Izdelava aplikacijskih prototipov
 • Avtomatizacija poslovnih procesov
 • Izdelava in izvajanje IT varnostne politike podjetj
 • Nadzor sistemskih in aplikativnih IT virov
 • Virtualizacija strežniške in desktop infrastrukture
 • Avtomatizacija in upravljanje konfiguracij sistemomv
 • Postavitev in upravljanje IT infrastrukture
 • Usposabljanje internih IT kadrov
 • Zagotavljanje certificiranega kadra na področju IT (RHCSA, RHCE, RHCVA, RHCJA)

Za zainteresirane posameznike:

 • Karkoli od zgoraj naštetega
 • Usposabljanje za naštete tehnologije
 • Inštruiranje in poučevanje na vseh področjih naših lastnih specialnosti

Pomembnejše tehnologije in orodja, ki jih podpiramo

 • Red Hat Enerprise Linux, Centos, drugi linux sistemi
 • Windows strežnški in namizni sistemi
 • Upravljanje konfiguracij z Ansible core, Ansible Tower
 • Avtomatizacija sistemskih opravil z izdelavo bash script
 • Virtualizacija z uporabo RHV, KVM, oVirt, libvirt, VMWare
 • Programiranje v jezikih C, C++, Python, SQL, JavaEE, JavaScript, XML, JSON
 • Orodja za zbiranje in obdelavo velikih količin podatkov: Elastic Search, Kibana, Logstash, rsyslog
 • Požarni zidovi na različnih platformah: netfilter & iptables, firewalld, pfsense
 • Postavitev in upravljanje JEE aplikacijskih strežnikov JBoss, Wildfly
 • Mrežni nadzorni sistem Nagios
 • Orodja za ugotavljanje skladnosti IT varnostnih politik: OpenSCAP, OpenVAS

Izbrana razvojna okolja in ogrodja s katerimi delamo

 • Altova Mission Kit
 • Embarcadero C++ Builder
 • Developer Express

Strokovni certifikati, s katerimi razpolagajo naši zaposleni

 • Red Hat Certified System Administrator
 • Red Hat Certified Engineer
 • Red Hat Certificate of expertise in System Hardening
 • Red Hat Certified Virtualization Administrator
 • Red Hat Certified JBoss Administrator
 • Red Hat Certificate of expertise in Ansible Automation
 • Nagios Certified Profesional